Regulamin - warunki rezerwacji i pobytu

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Wynajęcie apartamentu jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

 1. Apartament wynajmowany jest na doby, zameldowanie odbywa się w dniu przyjazdu w godzinach od 15:00 do 22:00
 2. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 w dniu wyjazdu.
 3. Gość apartamentu winien wpłacić zadatek 50% wartości pobytu przed przyjazdem, resztę należności należy uregulować najpóźniej w dniu przyjazdu w Recepcji Hotelu Willa Pod Skocznią***, który znajduje się przy ul. Piłsudskiego 59a (800 m od Rezydencji Ornak5).
  Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do kontaktu z gościem, ma ona prawo poprosić o drugi dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej (paszport, prawo jazdy) bez podania przyczyny. Przy opłacie pobytu w całości przed przyjazdem, goście otrzymają instrukcje samodzielnego zameldowania się w Rezydencji w formie SMS lub E-mail.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do pobrania zwrotnej kaucji w wysokości 500 PLN
  w celu pokrycia ewentualnych szkód powstałych z winy klienta. Kaucja zwracana jest w ciągu 7 dni roboczych od momentu zwrotu lokalu po uprzednim przesłaniu danych do przelewu na adres e-mail: [email protected]. W przypadku preautoryzacji dokonywanej na karcie kredytowej/płatniczej czas zwrotu kaucji może się wydłużyć z powodów niezależnych od Właściciela.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić wynajmującemu apartament do godziny 19:00 dnia poprzedzającego dzień opuszczenia apartamentu.
 6. Uwzględnia się życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadania wolnego miejsca.
 7. Niedokonanie zapłaty za pobyt z góry uprawnia osobę wyznaczoną do kontaktu z gościem do odmowy zameldowania gościa i wydania klucza do apartamentu. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość niewydania kluczy przez osobę do tego uprawnioną, osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie, przez co stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia. Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody na mieniu lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.
 8. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do godziny 7:00
 9. W przypadku, gdy gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów, oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi wynajmujący apartament, zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia gościowi pobytu w apartamencie i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 10. Organizowanie imprez w apartamencie jest zabronione. Osoby niebędące gośćmi apartamentu mogą w nim przebywać do 22:00.
 1. Właściciele na czas trwania pobytu gości ma prawo wejścia do wynajętego apartamentu w przypadku zauważenia zagrożeń, które mają wpływ na bezpieczeństwo lub w przypadku niestosowania się gości do regulaminu apartamentu.
 2. W apartamencie nie może nocować większa ilość osób niż została zgłoszona podczas rezerwacji, apartament nie może być podnajmowany osobom trzecim ani w żadnej formie tym osobom udostępniany.
 3. Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zwierząt do apartamentu.
 4. Przedmioty pozostawione przez gościa w apartamencie, po jego wyjeździe, mogą one, na wyraźną jego prośbę, być odesłane pod wskazany adres na koszt odbiorcy.
 5. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać żadnych przyrządów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 6. Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju prosimy o sprawdzenie, czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju należących do apartamentu rzeczy (np. ręczniki, poduszki, urządzenia, itd). Prosimy o dbanie o wynajęty apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia, zamykanie okien i zakręcanie wody.
 7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy osobiste gościa lub skradzione z apartamentu w przypadku włamania, jak również utraty i uszkodzenie na jego terenie przez osoby tam przebywające.
 8. Za zgubienie karty do zasilania elektrycznego apartamentu gość ponosi opłatę w wysokości 100 PLN.
 9. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
 10. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w wynajmowanym apartamencie jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego apartament gościa zgody na pokrycie kosztów de aromatyzacji i odświeżenia apartamentu w wysokości 500 złotych.
 11. W apartamencie obowiązuje zakaz chodzenia w butach narciarskich i przechowywania sprzętu (narty, snowboard, sanki itp.)
 12. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta.
 13. W dniu wyjazdu goście zobowiązani są opuścić apartament do godziny 11:00
 14. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.
 15. Wcześniejszy wyjazd gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.